Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου & Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Μυτιλήνης

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 202.150,00

Συνολικό κόστος πράξης: 202.150,00

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/12/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003132

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Μυτιλήνης

Το έργο αφορά την συνέχιση λειτουργίας των Δομών παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο) Λέσβου, με στόχο να προσφέρει στον τοπικό πληθυσμό που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του, τα βασικά αγαθά που χρειάζεται. Υπό το πρίσμα αυτό, στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Προτεραιότητα του έργου είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης της φτώχειας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες με πεδίο παρέμβασης μέτρα για την αναβάθμιση τους. Συγκεκριμένα, το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διανέμει, σε τακτική βάση, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ., θα συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων και θα δίνεται έμφαση στη διανομή γευμάτων ή στην παροχή τροφίμων που καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού. Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών, στα ωφελούμενα άτομα.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο