Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων και μοτοσικλετών ταχείας ανταπόκρισης για το ΕΚΑΒ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων και...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.5

Δικαιούχος: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.242.480

Συνολικό κόστος πράξης: 1.242.480

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 22/04/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2026

Κωδικός ΟΠΣ: 6007005

Γεωγραφική περιοχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης με ασθενοφόρα οχήματα και μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης. Ειδικότερα η ενίσχυση του ΕΚΑΒ αφορά σε:

– Προμήθεια προμήθεια πέντε (5) Ασθενοφόρων οχημάτων προνοσοκομειακής φροντίδας 4Χ2 .

– Προμήθεια οκτώ (8) Ασθενοφόρων οχημάτων προνοσοκομειακής φροντίδας μικρού όγκου(4Χ2).

– Προμήθεια μίας (1) Κινητής μονάδας επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας 4Χ2.

– Προμήθεια δύο (2) μοτοσικλετών ταχείας ανταπόκρισηςΑπόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο