Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Οδικός Άξονας Καλλονής – Πέτρας (Α’ Φάση)

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Οδικός Άξονας Καλλονής –...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 3

Ειδικός Στόχος: RSO3.2

Δικαιούχος: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 20.985.821,10

Συνολικό κόστος πράξης: 20.985.821,10

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 27/11/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2028

Κωδικός ΟΠΣ: 6003894

Γεωγραφική περιοχή: Νομός Λέσβου

Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού άξονα Καλλονής – Πέτρας που συνδέει την πρωτεύουσα του νησιού, Μυτιλήνη, μέσω της Καλλονής, με τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς του νησιού, την Πέτρα και τη Μήθυμνα. Στόχος είναι να αυξηθεί η κυκλοφορική ικανότητα και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, δεδομένου ότι ο υφιστάμενος οδικός άξονας έχει ανεπαρκή γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο