Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Μελέτη αναβάθμισης και επέκτασης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Μελέτη αναβάθμισης και επέκτασης...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.2

Δικαιούχος: Δήμος Χίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 219.604,00

Συνολικό κόστος πράξης: 219.604,00

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 27/03/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2024

Κωδικός ΟΠΣ: 6003363

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Ο Δήμος Χίου προτίθεται να προβεί στην αναβάθμιση και επέκταση των κτιριακών υποδομών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χίου που βρίσκεται στην περιοχή «Βαρβάσι» του Δήμου Χίου. Σε πρώτη φάση θα γίνει η εκπόνηση της μελέτης του έργου. Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την αναβάθμιση και επέκταση των κτιριακών υποδομών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χίου που βρίσκεται στην περιοχή «Βαρβάσι» του Δήμου Χίου. Με την πράξη θα εκπονηθούν οι εξής: Γεωτεχνική μελέτη, Αρχιτεκτονική και Στατική προμελέτη, και Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ μελέτη, μελέτη εφαρμογής που αφορούν στην προσθήκη νέας πτέρυγας δυο ορόφων βόρεια του κτηρίου 1 επιφάνειας περίπου 225τμ, στην προσθήκη νέου κτηρίου δυο ορόφων με απόληξη κλιμακοστασίου και υπόγειο στο νότιο όριο του ακινήτου με κατεδάφιση του κτηρίου 3 επιφάνειας περίπου 435τμ, την επέκταση του ισογείου του κτηρίου 2 επιφάνειας περίπου 34τμ, την μετατροπή του κτηρίου 4 σε τουαλέτες, καθώς και διαμόρφωση-αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Θα εκπονηθεί επίσης μελέτη Στατικής επάρκειας και ενίσχυσης των κτηρίων που προϋφίστανται του ’55.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο