Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Χίου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 224.932,50

Συνολικό κόστος πράξης: 224.932,50

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/12/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003030

Γεωγραφική περιοχή: Δήμου Χίου

Αντικείμενο  της πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχει την αξιοποίηση και την αυξημένη συμμετοχή των οικείων τους στην αγορά εργασίας, την ενεργό ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων , τη βελτίωση της κοινωνικής διαβίωσης και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Περιοχή παρέμβασης είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Χίου.

Το Κέντρο λειτουργεί στην περιοχή Βαρβασίου του Δήμου Χίου. Το ωράριο λειτουργίας του κέντρου είναι 7:30π.μ. έως 3:30 μμ. Η δυναμικότητα του κέντρου είναι 25 άτομα.

Παραδοτέα πράξης:

Παρουσιολόγια Στελεχών,
Έντυπο παροχής Υπηρεσιών προς ωφελούμενους,
Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους,
Εκθέσεις πεπραγμένων του ΚΗΦΗ.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο