Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου και Οικοτροφείου Οινουσσών

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου –...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.1

Δικαιούχος: Δήμος Χίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 709.000,00

Συνολικό κόστος πράξης: 709.000,00

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 20/12/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6004274

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Οινουσσών

Η πράξη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση τριών δημοσίων κτιρίων του Δ., Οινουσσών και συγκεκριμένα κτίρια εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο και οικοτροφείο). Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τις κάτωθι εργασίες.

  • Εργασίες θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  • Τοποθέτηση λέβητα και αυτοματισμών αντιστάθμισης .
  • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση αυτοματισμών ελέγχου φυσικού φωτισμού
  • Αναβάθμιση συστήματος ΖΝΧ.


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο