Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Εθνική Οδός Σάμος – Καρλόβασι, Τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου, έξοδος Αγ. Κωνσταντίνου – Πεταλίδες (Χ.Θ.1+883,50 – 5+490,00) & Γέφυρα ρέματος στη θέση Πλατανάκια- Βελτίωση τμήματος οδού πρόσβασης

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Εθνική Οδός Σάμος –...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 3

Ειδικός Στόχος: RSO3.2

Δικαιούχος: Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 13.920.000,00

Συνολικό κόστος πράξης: 13.920.000,00

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 15/01/2021

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 27/06/2028

Κωδικός ΟΠΣ: 6004306

Γεωγραφική περιοχή: Νομός Σάμου

Το έργο αφορά στο σύνολο των οδικών έργων βελτίωσης της Εθνικής Οδού (ΕΟ) Σάμου – Καρλοβάσου για το υποτμήμα από Έξοδος Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι Πεταλίδες, μήκους περίπου 3.600 μ., καθώς και τμήματος της ΕΟ μήκους 412,25 μ. πριν από τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης της γέφυρας στη θέση Πλατανάκια με νέα, με παράλληλη διευθέτηση του ρέματος Πλατανάκια.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο