Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δρόμος παράκαμψης οικισμού Χαλκειούς

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Δρόμος παράκαμψης οικισμού Χαλκειούς

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 3

Ειδικός Στόχος: RSO3.2

Δικαιούχος: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 3.018.654,69

Συνολικό κόστος πράξης: 3.018.654,69

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 15/01/2021

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003421

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Το αντικείμενο της πράξης αφορά την κατασκευή της οδικής παράκαμψης του οικισμού Χαλκειούς κατά μήκος του οδικού άξονα – Επαρχιακής οδού Χίος – Χαλκειός – Βέσσα- Αγία Ειρήνη. Το κύριο υποέργο προβλέπει την κατασκευή του κύριου άξονα της οδού παράκαμψης του οικισμού με συνολικό μήκος περίπου 2.400,00m. Για την κατασκευή του έργου θα απαιτηθεί συντέλεση αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στην ζώνη διέλευσης της οδού, που θα αφορά έκταση περίπου 32.000m2 . Παράλληλα,προβλέπεται υποέργο για τυχόν αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες ή για την επιτήρησης εκσκαφών κατά την φάση υλοποίησης του κυρίως υποέργου της κατασκευής. Τέλος, προβλέπεται υποέργο για μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. και τη σύνδεση του δικτύου οδικού φωτισμού των Ι.Κ. με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο