Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράσεις προστασίας παραλίας Ρωμαίικου Γιαλού Μύρινας Δήμου Λήμνου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Δράσεις προστασίας παραλίας Ρωμαίικου...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Δικαιούχος: Δήμος Λήμνου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 435.835,06

Συνολικό κόστος πράξης: 435.835,06

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 06/11/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 05/08/2026

Κωδικός ΟΠΣ: 6003279

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Λήμνου

Κατόπιν διαπίστωσης ότι η ακτογραμμή του Ρωμαίικου Γιαλού έχει υποστεί διάβρωση και προκειμένου οι φορείς να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες αντιμετώπισης του φαινομένου, θα πραγματοποιηθεί εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης καθώς και κατασκευή έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας του Ρωμαίικου Γιαλού Μύρινας Λήμνου.

Σκοπός της πράξη είναι:

  • η αποκατάσταση της παραλίας με εμπλουτισμό ιζήματος, καθώς η παγίδευση ιζήματος μόνο με έργα συγκράτησης θα διατάρασσε την υφιστάμενη ακτομηχανική ισορροπία.
  • η κατασκευή έργων συγκράτησης του ιζήματος στο πιο εκτεθειμένο τμήμα του τοιχίου, όπου σήμερα παρατηρείται υποσκαφή της θεμελίωσης, ώστε να διατηρηθεί ένα ελάχιστο πλάτος παραλίας απόσβεσης κυματισμών.
  • η προστασία της θεμελίωσης του τοιχίου στο πιο εκτεθειμένο τμήμα του. Αυτό θα εξασφαλίσει την ακεραιότητά του στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

 Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο