Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράσεις και έργα για την προστασία των παραλιών της Αγ. Ερμιόνης και Καταρράκτη από τη διάβρωση

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Δράσεις και έργα για...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Δικαιούχος: Δήμος Χίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 2.144.126,00

Συνολικό κόστος πράξης: 2.144.126,00

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/01/2021

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 30/06/2026

Κωδικός ΟΠΣ: 6003300

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Με τη παρούσα πράξη προβλέπονται επεμβάσεις προστασίας που εστιάζονται προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των απωλειών του υλικού και στην προστασία των παράκτιων κατασκευών και ακτών από την περαιτέρω διάβρωση. Μια λύση ύφαλων κατασκευών που θα μειώνουν την κυματική ενέργεια και θα εξασθενούν την επίδραση της κυματικής δράσης στις περιοχές όπου κρίνεται απαραίτητο, σε συνδυασμό με την θωράκιση των πρανών των παραθαλάσσιων μετώπων με ήπιες παρεμβάσεις που θα εστιάζουν στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί, αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο