Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης Μυτιλήνης_Β’ Φάση

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.5

Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Λέσβου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 3.646.837,49

Συνολικό κόστος πράξης: 3.646.837,49

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 31/08/2021

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003364

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Μυτιλήνης

Η πράξη αφορά κατασκευή – αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης της Μυτιλήνης για την καταπολέμηση των διαρροών και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου Β’ φάση.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο