Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή “Κοντάρι” και βελτίωση τμήματος επαρχιακής οδού_Β Φάση

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Δικαιούχος: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 4.866.211,29

Συνολικό κόστος πράξης: 4.866.211,29

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/01/2021

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003360

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Η πράξη αφορά κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής του αεροδρομίου, επί της επαρχιακής οδού Χίου-Καρφά, όπου παράλληλα γίνεται αναβάθμιση της βατότητας και της ασφάλειας οδικού τμήματος μήκους 1.250,00 μ. μέσω της βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του. Ταυτόχρονα με την υλοποίηση των παρεμβάσεων αναβαθμίζεται το επίπεδο της οδικής ασφάλειας του τμήματος της οδού που οδηγεί στο αεροδρόμιο του νησιού αλλά κυρίως αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα πλημμυρών που συμβαίνουν στην περιοχή μετά από έντονες βροχοπτώσεις λόγω της ύπαρξης του ρέματος της Στρατήδαινας που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του αεροδρομίου.
Το έργο δημοπρατήθηκε από τη ΔΤΕ ΠΕ Χίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με Ανοιχτή Διαδικασία του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών κι Υπηρεσιών». Την επίβλεψη του έργου ανέλαβε η ΔΤΕ ΠΕ Χίου. Τα υποέργα που περιλαμβάνει η πράξη είναι: 1) Κατασκευή Αντιπλημμυρικού έργου και βελτίωση επαρχιακής οδού στην περιοχή “Κοντάρι”, 2) Δαπάνες Μετακίνησης Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, 3) Δαπάνες Μετακίνησης Δικτύου Τηλεπικοινωνιών και 4) Δαπάνες Μετακίνησης Δικτύου Ύδρευσης Αποχέτευσης.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο