Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Τεχνική βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, μέσω καταλόγου υλοποίησης του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου για τον σχεδιασμό ενεργειών ευαισθητοποίησης δικαιούχων στο Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/12/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης ΕΥΔ για την υλοποίηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/12/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου υλοποίησης του έργου : «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/12/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου υλοποίησης του έργου : «Σύμβουλος Διοικητικής Υποστήριξης – οργάνωσης αρχειοθέτησης της ΕΥΔ Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/12/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο