Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Τεχνική βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ταυτόχρονης διερμηνείας από Ελληνικά προς Αγγλικά και αντιστρόφως για τις ανάγκες της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/05/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, μέσω καταλόγου υλοποίησης του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης ΕΥΔ για την επιτάχυνση της υλοποίησης της Χωρικής Πολιτικής ΒΑΑ και την ενδυνάμωση του συστήματος διακυβέρνησης»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/05/2024
Υποστήριξη της ΕΥΔ Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» για την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των πράξεων που συμμετέχουν στο κλείσιμο του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014 – 2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/05/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027 για την οργάνωση του communication event στα πλαίσια της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/05/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/05/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών (ενοικίαση χώρου – coffee break – γεύμα- μίσθωση λεωφορείου) για τις ανάγκες 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/05/2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων μηχανών γραφείου για τις ανάγκες της ΕΥΔ Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο”
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/04/2024
Φιλοξενία, Συντήρηση και Ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας για το Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/04/2024
Υποστήριξη ενεργειών ηλεκτρονικής προβολής του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/04/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου : «Σύμβουλος ανάπτυξης διαδικασιών παρακολούθησης πράξεων στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/04/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προσφοράς για τις υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης του προγράμματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο”»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/03/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατόπιν διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο”»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/03/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” σε θέματα εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/03/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου υλοποίησης του έργου : «Υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/02/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, μέσω καταλόγου υλοποίησης του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου για τον σχεδιασμό ενεργειών ευαισθητοποίησης δικαιούχων στο Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/12/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης ΕΥΔ για την υλοποίηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/12/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου υλοποίησης του έργου : «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/12/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου υλοποίησης του έργου : «Σύμβουλος Διοικητικής Υποστήριξης – οργάνωσης αρχειοθέτησης της ΕΥΔ Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/12/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο