Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάλογος ενταγμένων Πράξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 1060/2021, παρακάτω δημοσιεύεται ο Κατάλογος Ενταγμένων Πράξεων στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Μετάβαση στο περιεχόμενο