Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δημοσιονομικά Στοιχεία

Δημοσίευση Συγκεντρωτικών Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 (ΚΚΔ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο