Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Πρώτη Πρόσκληση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 με θέμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023»

  1. /
  2. Νέα
  3. /
  4. Πρώτη Πρόσκληση της νέας...

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την έκδοση της πρώτης Πρόσκλησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 με θέμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023»

Μετάβαση στο περιεχόμενο