Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων μικρών νησιών (ΟΧΕ μικρών νησιών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 (Παράταση Προθεσμίας)

  1. /
  2. Νέα
  3. /
  4. Πρόσκληση για την υποβολή...

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την έκδοση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων μικρών νησιών (ΟΧΕ μικρών νησιών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027.

Καλούνται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι Δήμοι Ικαρίας, Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Οινουσσών, Φούρνων Κορσεών και Αγίου Ευστρατίου, να υποβάλλουν πρόταση Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – ΟΧΕ,  κατ’ εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Στρατηγικών ορίζεται: 11/08/2023

Συνημμένα επισυνάπτεται ο φάκελος της Πρόσκλησης.

Συνοδευτικό αρχείο

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης (παράταση προθεσμίας υποβολής)

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης (παράταση προθεσμίας υποβολής)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο