Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 (Παράταση Προθεσμίας)

  1. /
  2. Νέα
  3. /
  4. Πρόσκληση για την υποβολή...

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την έκδοση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ).

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στην κατηγορία των δυνητικών Δικαιούχων, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 4 της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), με εφαρμογή του χωρικού εργαλείου ΤΑΠΤΟΚ , προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλύονται παρακάτω στο κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Στρατηγικών ορίζεται: 05/07/2023

Συνημμένα επισυνάπτεται ο φάκελος της Πρόσκλησης.

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης (παράταση προθεσμίας υποβολής)

Αρχείο πρόσκλησης

Χρήσιμο υλικό

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο