Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 680.000 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.8

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή:

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο