Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 4.1.2: Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.1.2: Ενίσχυση υφιστάμενων...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.700.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και νέες κοινωνικές επιχειρήσεις
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Δράσης

Στόχος του συγκεκριμένου τύπου δράσης είναι η αξιοποίηση του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) για την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κοινωνική Οικονομία.
Οι ενέργειες που προβλέπονται σ’ αυτό τον τύπο δράσης ενδεικτικά αναφέρονται στα εξής:
· Ενίσχυση ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες να δημιουργήσουν είτε μόνοι τους, είτε με εταιρικό σχήμα με άλλα άτομα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα κοινωνικού ή/και περιβαλλοντικού σκοπού και κατά βάση σ’ εκείνους τους τομείς της οικονομίας που απέχει η επιχειρηματική αγορά.
· Ενίσχυση υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων ή οικονομικά μη ενεργών που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.


Μετάβαση στο περιεχόμενο