Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.700.000 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και νέες κοινωνικές επιχειρήσεις
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.1

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο