Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 5.2.4.3: Προστασία και ανάδειξη της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο ΟΧΕ Μικρών Νησιών

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 5.2.4.3: Προστασία και...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 2.850.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υπουργείο Πολιτισμού
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Περιγραφή Δράσης

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ Μικρών Νησιών, λόγω υψηλής προτεραιότητας, σημασίας και βαθμού ωρίμανσης προβλέπεται να υλοποιηθούν τα κάτωθι έργα:
1. «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου “Αρχοντίκι” στην Ηρωική Νήσο των Ψαρών Π.Ε. Χίου»
2. «Αποκατάσταση Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ηρωική Νήσο των Ψαρών Π.Ε. Χίου»
3. «Ανάδειξη αρχαίας ακρόπολης Φούρνων (Κορσεών)».


Μετάβαση στο περιεχόμενο