Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 5.2.1.5: Υποστήριξη φορέων ΟΧΕ για την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ Μικρών Νησιών

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 5.2.1.5: Υποστήριξη φορέων...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 500.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ)
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Περιγραφή Δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των Φορέων που συμμετέχουν στην εγκεκριμένη Στρατηγική ΟΧΕ Μικρών Νησιών μέσω της ΕΕΤΑΑ Α.Ε, που αποτελεί θεσμοθετημένο τεχνικό και επιστημονικό σύμβουλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο έργο της υλοποίησης / εφαρμογής της ως άνω Στρατηγικής.


Μετάβαση στο περιεχόμενο