Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 5.2.1.3 – Μεταφερόμενα έργα ΟΧΕ – Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή/και επέκτασης οδικών υποδομών στα νησιά, εθνικής ή/και επαρχιακής οδοποιΐας, για σύνδεση της ενδοχώρας με τις πύλες εισόδου/εξόδου των νησιών.

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 5.2.1.3 – Μεταφερόμενα...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 8.755.000,00 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.2

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: Νήσος Ικαρίας

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο