Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 5.2.1.2 – Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή/και σε προστατευόμενα οικοσυστήματα, με οικισμούς Δ’ κατηγορίας (Τμηματοποιημένες Πράξεις ΟΧΕ της ΠΠ 2014-2020).

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 5.2.1.2 – Ανάπτυξη...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.345.998 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Ικαρίας
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO5.2

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή:

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο