Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 5.2.1.1 – Μεταφερόμενα έργα ΟΧΕ – Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 5.2.1.1 – Μεταφερόμενα...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.956.110 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Αγίου Ευστρατίου, Δήμος Οινουσσών, Δήμος Ψαρών
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.2

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: Νήσοι Οινουσσών, Ψαρών και Αγίου Ευστρατίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο