Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 5.1.4.3: Προστασία και ανάδειξη της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Μυτιλήνης»

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 5.1.4.3: Προστασία και...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 9.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υπουργείο Πολιτισμού
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Περιγραφή Δράσης

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΒΑΑ Μυτιλήνης, λόγω υψηλής προτεραιότητας, σημασίας και βαθμού ωρίμανσης προβλέπεται να υλοποιηθούν τα κάτωθι έργα:
1. «Αποκατάσταση επιθαλάσσιου τείχους και οθωμανικής οικίας αρ. 11 στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης»
2. «Εκσυγχρονισμός παλαιού κτηρίου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης»
3. «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Μυτιλήνης – Β΄ Φάση»
4. «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου στο Άνω Κάστρο Μυτιλήνης» (με μικρή τροποποίηση τίτλου από το αναφερόμενο στην εγκεκριμένη ΒΑΑ έργο)


Μετάβαση στο περιεχόμενο