Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 5.1.4.2: Προστασία και ανάδειξη της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Χίου»

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 5.1.4.2: Προστασία και...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 850.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υπουργείο Πολιτισμού
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Περιγραφή Δράσης

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΒΑΑ Χίου, λόγω υψηλής προτεραιότητας, σημασίας και βαθμού ωρίμανσης προβλέπεται να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη του γενουατικού κτηρίου στη Δυτική Πύλη του Κάστρου της Χίου».


Μετάβαση στο περιεχόμενο