Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 5.1.4.1: Προστασία και ανάδειξη της δημόσιας πολιτιστικής περιουσίας στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Χίου

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 5.1.4.1: Προστασία...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 6.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Περιγραφή Δράσης

Αυτή η κατηγορία δράσης έχει ως στόχο την αποκατάσταση και επανάχρηση του εγκαταλελειμμένου παλαιού κτιρίου του Κινηματογράφου «Ρεξ» στη Χίο.
Πρόκειται για ένα έργο που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης της Χίου. Η αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου θα συμβάλει στην αναβάθμιση και αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής της «φτωχιάς προκυμαίας».
Το έργο στοχεύει σε δυο άξονες:
(α) στην αποκατάσταση του κελύφους με τρόπο που να αναδεικνύει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις του αρχικού σχεδιασμού.
(β) στον επανασχεδιασμό του εσωτερικού χωρίς αλλοίωση της αρχικής φυσιογνωμίας του, ώστε να λειτουργήσει ως σύγχρονος χώρος που θα φιλοξενεί πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.


Μετάβαση στο περιεχόμενο