Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 5.1.2.1 – Μεταφερόμενα έργα Δήμου Μυτιλήνης στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Μυτιλήνης – Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 5.1.2.1 – Μεταφερόμενα...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.453.370 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Μυτιλήνης
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.1

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: Νήσος Λέσβου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο