Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 5.1.1.2 – Δράσεις ανάπλασης – δημιουργίας ανοικτών χώρων στην πόλη της Χίου στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Χίου (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014- 2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 5.1.1.2 – Δράσεις...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.951.981 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.1

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: Νήσος Χίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο