Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 4.6.1 / Προστασία & ανάδειξη διεθνούς & εθνικής εμβέλειας πολιτιστικών πόρων

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.6.1 / Προστασία...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 5.000.000 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2023
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Υπουργείο Πολιτισμού
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.6

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο