Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 4.5.2 / Προμήθεια ασθενοφόρων στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.5.2 / Προμήθεια...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 2.000.000 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 2Ο Τετράμηνο 2023
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, ΕΘνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Νοσοκομεία Περιφέρειας
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.5

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο