Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 4.5.1.2: Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Α΄ Βάθμιας Περίθαλψης

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.5.1.2: Αναβάθμιση κτιριακών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 10.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Γενικά Νοσοκομεία Περιφέρειας
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Δράσης

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσεων περιλαμβάνει ενέργειες /κατηγορίες πράξεων αναβάθμισης /εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών ή/και επέκταση (εφ’ όσον απαιτείται) μονάδων Α΄ Βάθμιας περίθαλψης Υγείας.
Πιο συγκεκριμένα αφορά την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υποδομών του ΓΝ – ΚΥ Λήμνου καθώς και την αναβάθμιση 6 Κέντρων Υγείας (Καλλονής, Πολυχνίτου, Άντισσας, Πλωμαρίου στη Λέσβο, Καρλοβασίου στη Σάμο και Πυργίου στη Χίο) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βάση των ενταγμένων και ολοκληρωμένων Μελετών ωρίμανσης που αφορούν τα ανωτέρω έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2014-2020.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δράσεις περιλαμβάνονται στη χαρτογράφησή και προτεραιοποίηση των αναγκών του Υπουργείου Υγείας και η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίησή τους καθώς και σύμφωνη με την Εθνική Στρατηγική του τομέα Υγείας και ειδικότερα με τον 3ο Στρατηγικό Στόχο της Στρατηγικής Υγείας για την περίοδο 2021-2027 : «Αποτελεσματικότητα, Βιωσιμότητα και Ανθεκτικότητα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας», και Άξονα 3.4 Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγείας, μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό.


Μετάβαση στο περιεχόμενο