Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 4.2.2.2: Επέκταση ή/και ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εμπροσθοβαρείς δράσεις)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.2.2.2: Επέκταση ή/και...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Χίου, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Δράσης

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσεων αφορά σε κτηριακή επέκταση υφιστάμενων εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά και δημιουργία νέων μονάδων, με τον αντίστοιχο / ανάλογο σύγχρονο εξοπλισμό. Επισημαίνεται ότι όλες οι προβλεπόμενες δράσεις αυτού του Ειδικού Στόχου προσδιορίζονται  στη βάση της χαρτογράφησης των αναγκών εκπαίδευσης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Εν προκειμένω, η συγκεκριμένη δράση αφορά στις παρακάτω πράξεις οι οποίες αφενός περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη χαρτογράφηση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, αφετέρου η ωρίμανσή τους χρηματοδοτήθηκε στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου ΕΥΣΕ ΑΠ.22392-25.02.2020.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εξής πράξεις:
  – Αναβάθμιση και επέκταση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χίου
– Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βρίσας


Μετάβαση στο περιεχόμενο