Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 4.2.1.3: Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Βορείου Αιγαίου

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.2.1.3: Βελτίωση υποδομών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Δράσης

Αυτή η κατηγορία δράσης  έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Χίου και Οινουσσών, όπως προέκυψε από τη χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης και την ιεράρχηση αναγκών, μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής σχολές:
– Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Οινουσσών
  – Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού /Πλοιάρχων/Οινουσσών
–  Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού /Μηχανικών/Χίου
Ο απαιτούμενος τεχνοεκπαιδευτικός εξοπλισμός για τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, προβλέπεται τόσο από τη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978, ”περί ελαχίστων επιπέδων εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης των φυλακών των ναυτικών”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την οποία έχει κυρώσει η χώρα μας, όσο και από την ενωσιακή οδηγία (ΕΕ) 2022/993 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στη ναυτική εκπαίδευση που χαρακτηρίζεται από αναβάθμιση των προτύπων ποιότητας, αλλά και αποδοχή κοινών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα εξασφάλισης υψηλής ποιότητας πρότυπου εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού από τις Σχολές Ε.Ν. Επιπλέον, ο απαιτούμενος εξοπλισμός πρέπει να συνεπικουρεί στον στόχο του ΥΝΑΝΠ για συνεχή και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μελλοντικών Στελεχών της εμπορικής ναυτιλίας, σε συνέχεια αντίστοιχης υλοποιηθείσας δράσης της περιόδου 2014-2020.


Μετάβαση στο περιεχόμενο