Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 4.11.6 / Υποδράση 1 / ΚΔΗΦ (συνεχιζόμενες δομές)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.11.6 / Υποδράση...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.300.000 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Λοιποί αρμόδιοι φορείς, Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ Α’ Βαθμού
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο