Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 4.11.12.2: Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (νέες δομές)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.11.12.2: Ενίσχυση Υπηρεσιών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.215.659 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Δράσης

Αφορά στη λειτουργία Κέντρων Ψυχικής Υγείας, Μονάδων για παιδιά & εφήβους & ενηλίκους, έγκαιρης παρέμβασης στη ψύχωση & ψυχιατρικές κλινικές νοσοκομείων χωρίς οικιστικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τη πολιτική του Υπ. Υγείας.


Μετάβαση στο περιεχόμενο