Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 2.5.3.2: Ολοκλήρωση και ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας (Νέα Έργα)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 2.5.3.2: Ολοκλήρωση...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 6.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΔΕΥΑ Λέσβου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Περιγραφή Δράσης

Oι προτεινόμενες πράξεις στο πλαίσιο αυτής της δράσης αφορούν αποκλειστικά στην κατασκευή ή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων (ολοκληρωμένα δίκτυα αγωγών που συνδέονται με εγκαταστάσεις βελτιωμένης επεξεργασίας λυμάτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών προτεραιότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Εν προκειμένω, με βάση την εξαμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης του Δεκεμβρίου 2023 του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και την πορεία υλοποίησης των έργων στους οικισμούς Γ προτεραιότητας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τους οποίους υπάρχει ανάγκη συμμόρφωσης, προκύπτει η ανάγκη ολοκλήρωσης του αποχετευτικού δικτύου της πόλης της Καλλονής Λέσβου, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.


Μετάβαση στο περιεχόμενο