Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 2.5.1.2: Επενδύσεις στην εξασφάλιση επάρκειας και στην αναβάθμιση ποιότητας πόσιμου νερού

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 2.5.1.2: ...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΔΕΥΑ Λέσβου, ΔΕΥΑ Χίου, Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Περιγραφή Δράσης

Στην παρούσα δράση προβλέπονται επενδύσεις που κρίνονται αναγκαίες, με βάση τα κριτήρια της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 στην περίοδο 2021-2030 και την προτεραιοποίηση του προγραμματισμού υλοποίησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΕΣ).
Ενδεικτικές πράξεις:
– Έργα ενίσχυσης εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την κάλυψη αποδεδειγμένων υδρευτικών αναγκών (δεξαμενές, αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς ύδατος κ.λπ.),
– Συστήματα και εγκαταστάσεις αξιοποίησης υδάτων ή/και επεξεργασίας νερού για χρήση, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ύδρευσης (δηλαδή, έλλειψη ή έντονα προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης του νερού) και δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εξασφάλισης πόσιμου νερού,
– Ειδικά συστήματα ελέγχου και τηλεματικής διαχείρισης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση νερού στα συστήματα υδροδότησης και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Επιδίωξη είναι να αντιμετωπιστούν προβλήματα με διαπιστωμένες ανάγκες από τους οικείους παρόχους και από τα Master Plans σε επάρκεια και ποιότητα, μέσω επενδύσεων που είτε είναι ενεργειακά αποδοτικές (συμβάλουν στην μείωση καταναλισκόμενης ενέργειας σε ποσοστό άνω του 20%, μέσω αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού ή και εγκατάστασης ΑΠΕ) ή και στη μείωση των διαρροών σε ποσοστό άνω του 20%.
Όλα τα έργα οφείλουν να είναι συμβατά με το ισχύον ΣΔΛΑΠ Νήσων Αιγαίου και να συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης (Masterplans), εφόσον υπάρχουν.
Επισημαίνεται ότι οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν με βάση τις προτεραιότητες του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.


Μετάβαση στο περιεχόμενο