Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 2.4.5.1: Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 2.4.5.1: Δράσεις πρόληψης...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 842.850 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Διευθύνσεις Δασών Νομού Σάμου και Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο