Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 2.4.5.1 – Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014- 2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 2.4.5.1 – Δράσεις...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.666.172 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου, Δ/νση Δασών Ν. Σάμου, Δ/νση Δασών Ν. Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο