Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 2.4.4: Αναβάθμιση/επέκταση υποδομών απορροής ομβρίων υδάτων

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 2.4.4: Αναβάθμιση/επέκταση ...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.600.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΔΕΥΑ Λέσβου, ΔΕΥΑ Χίου, Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Περιγραφή Δράσης

Με δεδομένο ότι στα περισσότερα αστικά και ημιαστικά κέντρα των νησιών της Περιφέρειας τα υπάρχοντα δίκτυα ομβρίων είναι πεπαλαιωμένα και δεν έχουν την ικανότητα αντιμετώπισης έντονων βροχοπτώσεων, είτε δεν υφίσταται, θα υλοποιηθούν επενδύσεις σε νέες υποδομές απορροής ομβρίων υδάτων ή και σε επέκταση/ αναβάθμιση υφιστάμενων κατόπιν σχετικών μελετών, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού διαμερίσματος Αιγαίου και τις προτάσεις του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
Σκοπός είναι να επιτευχθεί μείωση της επιφανειακής απορροής ομβρίων υδάτων, βελτιωμένη και ασφαλής πρόσβαση πεζών και μέσων και προστασία ιδιοκτησιών από πλημμυρικά φαινόμενα.
Οι δράσεις θα ιεραρχηθούν, με κριτήριο το βαθμό επικινδυνότητας πλημμυρών (Σύμφωνα με το ΣΔΚΠ), αφ’ ετέρου το μέγεθος πληθυσμού που ωφελείται από τα συγκεκριμένα έργα, σύμφωνα και με τις τεχνικές μελέτες εφαρμογής.


Μετάβαση στο περιεχόμενο