Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 2.4.3 – Δράσεις εξοπλισμού υπηρεσιών πολιτικής προστασίας τοπικής κλίμακας για αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 2.4.3 – Δράσεις...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 4.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της ΠΒΑ
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Περιγραφή Δράσης

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσεων αφορά κατά κύριο λόγο στην προμήθεια, σύγχρονου εξοπλισμού από περιφερειακές υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας ή/ και ΟΤΑ, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων, επικίνδυνων για τις περιουσίες και τις ζωές των κατοίκων της Περιφέρειας.
Οι συγκεκριμένες δράσεις θα έχουν υψηλό βαθμό συμπληρωματικότητας με τις αντίστοιχες δράσεις του Τομεακού «Πολιτική Προστασία», το οποίο χρηματοδοτεί αντίστοιχες δράσεις εθνικού επιπέδου.


Μετάβαση στο περιεχόμενο