Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 2.1.1 / Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν σε ΟΤΑ Α & Β βαθμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 2.1.1 / Ενεργειακή...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 13.000.000 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού, ΟΤΑ Β’ Βαθμού
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.1

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο