Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 1.3.1 Κατά προτεραιότητα εφαρμογή καινοτομιών κατά κανόνα μη τεχνολογικών από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 1.3.1 Κατά προτεραιότητα...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 7.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ1

Περιγραφή Δράσης

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει καινοτομικές παρεμβάσεις για αναδιοργάνωση των παραγωγικών ή/και διοικητικών λειτουργιών των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, όπως τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας (γραμμές παραγωγής, αναδιοργάνωση του συστήματος πωλήσεων ή/και της εσωτερικής λειτουργίας των επιχειρήσεων με τροποποίηση του οργανογράμματος και των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης σε όλες τις οργανικές μονάδες της).


Μετάβαση στο περιεχόμενο