Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 1.1.4. Συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για έρευνα/τεχνολογία, με επισπεύδουσες τις επιχειρήσεις και αναδόχους τους ερευνητικούς φορείς, στο πλαίσιο της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 1.1.4. Συνεργασία επιχειρήσεων...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις & Ερευνητικά Ιδρύματα
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ1

Περιγραφή Δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα που προωθούν την ενσωμάτωση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η Δράση 1.1.4 αφορά στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και / ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους.
Θα ενισχυθούν έργα:
Για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θα καλύπτει την κατασκευή, τη δοκιμή και την τοποθέτηση τους στην αγορά, καθώς και δραστηριότητες προώθησης και προετοιμασίας της παραγωγής.
Για την ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών και διαδικασιών παραγωγής οι οποίες θα προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, που ανάμεσα σε άλλα καλύπτει την ανάπτυξη και τοποθέτηση μηχανημάτων ή διαδικασιών στην παραγωγή.
Στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.4, περιλαμβάνεται η ενίσχυση ερευνητικών έργων που αφορούν:
o Καινοτομία
o Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα
o Πειραματική ανάπτυξη


Μετάβαση στο περιεχόμενο