Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 641.249 Ευρώ

Κατάσταση: Κλειστή

Έναρξη: 17/08/2023
Λήξη: 1/12/2023
Δικαιούχοι: Γενικό Νοσοκομείο ΚΥ Ικαρίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.5

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_4.5_3
Γεωγραφική Περιοχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Αθανασέλλης Θεολόγος

Τηλέφωνο: 2251352017

email: athanaselis@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η δράση αφορά τις κάτωθι μεταφερόμενες Πράξεις με αντικείμενο μελέτες επισκευής και αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας περίθαλψης οι οποίες για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθούν προκειμένου να ενταχθούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΣ:

  1. «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ»
  2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.3 της με Α.Π  οικ. 2655/29.10.2021 πρόσκλησης  με τίτλο  «Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», δεν απαιτούνται εκ νέου να αποσταλούν απο τον δυνητικό δικαιούχο και η ΕΥΔ διατηρεί το δικαίωμα να τα επανελέγξει ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης της Πράξης.

 

Η 1η τροποποίηση Πρόσκλησης έγινε ως προς:

1. Προσθαφαίρεση δυνητικών δικαιούχων
2. Παράταση του χρόνου υποβολής προτάσεων
3. Προσθήκη επιπλέον δικαιολογητικού, προσκόμιση προγραμματικής σύμβασης όπου απαιτείται
4. Διόρθωση τιμής δείκτη
5. Τροποποίηση Π/Υ Πρόσκλησης
6. Τροποποίηση περιεχομένου Πρόσκλησης


Πρόσκληση


1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο