Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ – ΧΩΡΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ_Β’ ΦΑΣΗ

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ –...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 3

Ειδικός Στόχος: RSO3.2

Δικαιούχος: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 12.729.255,98

Συνολικό κόστος πράξης: 12.729.255,98

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 30/09/2022

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 30/09/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6012192

Γεωγραφική περιοχή: Νησί της Σάμου

Με το νέο έργο προτείνονται παρακάμψεις του Πυθαγορείου και της Χώρας, με σκοπό την απομάκρυνση της διερχόμενης κυκλοφορίας μέσα από αυτούς και την σύνδεση του άξονα Βαθύ – Πυθαγόρειο με τον άξονα Πυθαγόρειο – Χώρα και το αεροδρόμιο του νησιού.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο