Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ_B’ ΦΑΣΗ

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.2

Δικαιούχος: Δήμος Ικαρίας

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.345.997,93

Συνολικό κόστος πράξης: 1.345.997,93

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 22/08/2022

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 25/02/2028

Κωδικός ΟΠΣ: 6012109

Γεωγραφική περιοχή: Νησί της Ικαρίας

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων του οικισμού Καραβοστάμου του Δήμου Ικαρίας για την προσαγωγή του συνόλου των λυμάτων του οικισμού στην θέση κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο