Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Επενδύσεις για την πρόληψη...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Δικαιούχος: Δ/νση Δασών Ν. Χίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 351.722,01

Συνολικό κόστος πράξης: 351.722,01

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 13/10/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 27/10/2026

Κωδικός ΟΠΣ: 6012083

Γεωγραφική περιοχή: Περιφερειακή ενότητα Χίου

Η πράξη αφορά, εκπόνηση σχεδίου αντιπυρικής προστασίας των οικοσυστημάτων του νομού Χίου και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού(οχήματα και δίκυκλα) τα οποία θα συνδράμουν στην καλύτερη επιτήρηση – πρόληψη των δασικών και μη οικοσυστημάτων από δασικές πυρκαγιές του ν. Χίου.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο